Вход на сайт школы

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

Группы развития

Arendusrühmad 1.-5.klassi õpilastele

Arendusrühmatunnid on toeks õpiraskustega ja tugevatele õpilastele I-II kooliastmes. Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil. Arendustunnid toimuvad individuaalselt, väikestes gruppides või poole klassiga. Arendustundides toetatakse ka lugemis-ja kirjutamisraskustega ning käitumuslike raskustega õpilasi.

Arendusrühmi juhendavad kooli spetsialistid (logopeed, psühholoog, õpiabiõpetajad, klassiõpetajad) vt arendusrühmade tunniplaan.

Arendusrühmade tunniplaan (vajuta tunniplaani valik)

Tunniplaanis kasutatavad sümbolid:

  • AL – logopeedi rühm
  • AP – psühholoogi rühm
  • AE – eesti keele rühm
  • AM – matemaatika rühm
  • AV – vene keele rühm
  • AVM – lõimitud vene keele ja matemaatika rühm