Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne.

Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Põhikool ja gümnaasium korraldavad õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagavad õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse.

Partnerid:

Karjääri blog: http://karjaar.blogspot.com/