Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Kooli 1. klassi astumine

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. -15. märtsini.

Taotluse võib esitada:

1) eKooli kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit)

2) paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus),  E: 8.15-18.00, T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid: 

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" §9 ja 10. Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 7 lg 5.

Olulised tähtajad kooli astumisel:

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
  • hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
  • hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

 

Rohkem infot saab leida siit.