Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Õppetundide toimumise ajad

Õppetöö toimub direktori poolt kinnitatud tunniplaani alusel. Muudatusi tunniplaanis teeb vajaduse korral õppealajuhataja, informeerides sellest õigeaegselt aineõpetajaid ja klassijuhatajaid. Klassijuhatajad teavitavad muudatustest oma klassi õpilasi. Tunnid algavad kell 8.00. Tunni alustamiseks antakse kaks kella: esimese kellaga õpilane valmistub tunniks, teise kellaga õpetaja alustab tundi. Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Õppetundide toimumise ajad:

Tund 1. 08.00 - 08.45  
  08.45 - 08.55 vahetund
Tund 2. 08.55 - 09.40  
  09.40 - 10.00 1.-2. ja 3A klasside söögivahetund
Tund 3. 10.00 - 10.45  
  10.45 - 11.05 3E, 3K ja 4.-5. klasside söögivahetund
Tund 4. 11.05 - 11.50  
  11.50 - 12.10 6.-8. klasside söögivahetund
Tund 5. 12.10 - 12.55  
  12.55 - 13.15 9.-12. klasside söögivahetund
Tund 6. 13.15 - 14.00  
  14.00 - 14.10 vahetund
Tund 7. 14.10 - 14.55  
  14.55 - 15.05 vahetund
Tund 8. 15.05 - 15.50  

Lisa-, konsultatsiooni- ja ringitunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.