Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Eksamid ja riiklikud tasemetööd

2017/2018 õppeaasta eksamiperioodid:

1.      Eksamiperioodid:


Põhikooli lõpetamiseks alates 01.06.2018


Gümnaasiumi lõpetamiseks alates 17.04.2018


2.      Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine


Põhikooli lõpetamise pidulik aktus  19.06.2018


Gümnaasiumi lõpetamise pidulik aktus  21.06.2018

 

Riiklikud tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a


matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a

 

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. amatemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a


vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a

Gümnaasiumi riigieksamid

eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a


eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a


eesti keel teise keelena (suuline) – 17.-19. aprill 2018. a


inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a


inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-11. mai 2018. a


matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a
 

 

Põhikooli riigieksamid

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a


eesti keel teise keelena (kirjalik) – 01. juuni 2018. a


eesti keel teise keelena (suuline) – 01.juuni, 04.-05. juuni 2018. a


matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a


valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a


valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2018. a


Vaata ka