Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Eksamid ja riiklikud tasemetööd

2017/2018 õppeaasta eksamiperioodid:

  • Põhikooli lõpetamiseks
  • Gümnaasiumi lõpetamiseks

Riiklikud lõpueksamid korraldatakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrustele ja vastavatele juhenddokumentidele.
3. klassi ja 6. klassi riiklike tasemetööde läbiviimise ajad kinnitab haridus- ja teadusminister oma määrusega.

 

Riiklikud tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018.a;

2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018.a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018.a;

2) matemaatika – 22. mai 2018.a;

3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018.a.

Gümnaasiumi riigieksamid

1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Põhikooli riigieksamid

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.


Vaata ka