Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

2016/2017 õppeaasta eksamiperioodid:

 • Põhikooli lõpetamiseks
 • Gümnaasiumi lõpetamiseks

Riiklikud lõpueksamid korraldatakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrustele ja vastavatele juhenddokumentidele.
3. klassi ja 6. klassi riiklike tasemetööde läbiviimise ajad kinnitab haridus- ja teadusminister oma määrusega.

 

Riiklikud tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017.a;

2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017.a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017.a;

2) matemaatika – 9. mai 2017.a;

3) muu õppeaine (kirjalik) – 18. mai 2017.a.

Gümnaasiumi riigieksamid

 1. Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 13. detsember 2016. a;
 2. Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) –  14. detsember 2016. a – 20. jaanuar 2017. a;
 3. Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 27. veebruar 2017. a;
 4. Matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 1. märts 2017. a;
 5. Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2017. a;
 6. Eesti keel teise keelena (suuline) – 26.-28. aprill 2017. a;
 7. Eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017.a;
 8. Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
 9. Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
 10. Matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
 11. Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 5.–8. juuni 2017. a.

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Põhikooli riigieksamid

 1. Eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
 2. Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 3. Eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
 4. Matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 5. Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 6. Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.


Vaata ka