Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Eesti keele võrkeelena vabariikliku olümpiaadi tulemused

Selle õppeaasta eesti keele võõrkeelena olümpiaadi korraldas Tartu Ülikool. Olümpiaad oli suunatud 9.- 12. klassi õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes on alates esimesest klassist õppinud mitte-eesti õppekeelega koolis. Olümpiaadi eesmärgiks oli süvendada õpilaste huvi eesti keele vastu, selgitada välja edukamad õpilased ning tunnustada juhendavaid õpetajaid.

Käesoleva aasta olümpiaadi teemaks oli „Nimisõna eesti keeles“. Olümpiaadist osavõtjad pidid oskama nimisõnu ainsuses ja mitmuses käänata, tundma nimisõnade süntaktilist käitumist (ka rektsiooni), nimisõnade tuletamist ja liitnimisõnade moodustamist, nimisõnade põhitähendusi ja tähendusvarjundeid, sobivust eri stiilidesse, nimisõnade semantilisi suhteid muude sõnadega. Olümpiaad toimus kahes voorus ja kahes vanuserühmas. Esimeses voorus õpilased kirjutasid iseseisva töö, mille 40 paremat õpilast (11.-12.klassi arvestuses) oli kutsutud lõppvooru, mis toimus 24. ja 25. märtsil 2014 Tartu ülikoolis. Lõppvoor koosnes nii suulisest kui ka kirjalikust osast.

Eesti keele võrkeelena vabariiklikul olümpiaadil saavutas meie kooli 12. klassi õpilane Maria Filina 11.-12. klasside vanuserühmas 4. koha ning üldarvestuses 5. koha.

Õnnitleme!

Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri oli avaldatud Tartu ülikooli teaduskooli kodulehel.