Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Konverents „LOOV ÕPETAJA = LOOV ÕPILANE“

22.aprill, 2019
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
A.H.Tammsaare tee 145, Tallinn

Konverentsi tuumidee on –
me ei fantaseeri,
me jagame oma kogemust!

Vastavalt uutele õppe strateegiatele on üheks olulisimaks momendiks hariduse kvaliteedi tõstmisel muudetud lähenemine õppele, mis baseerub mitte ainult praktilisel ainetevahelisel põimumisel, vaid ka õpetaja ja õpilase rollide ümbermõtestamisel ning ümberjaotamisel. Õpetaja ei ole enam ainus informatsiooniallikas, õpilane ei ole enam passiivne osaline õppeprotsessis. On tarvis luua tingimusi, mis võimaldavad õpilasel võtta enda peale aktiivne roll ning hakata mingil määral juhtima talle esitatud ülesande lahendamise protsessi. Õpetaja vaid suunab teda ning vajadusel abistab. Ning õppe korraldamine mitteformaalses keskkonnas, väljaspool klassiruumi, vaid soodustab seda.

Õppe korraldamine muuseumi ekspositsiooni baasil, hariduskeskuses, looduses või õues paigutab õpilase automaatselt olukorda, milles ta muutub aktiivseks õppeprotsessi osaliseks. Tal ei ole võimalust jääda lihtsalt valmis informatsiooni “tarbijaks”, tal on tarvis täita mitut ülesannet selleks, et saavutada tema jaoks püstitatud eesmärki (leida, vaadata, lugeda, teha järeldusi, analüüsida jne). Sellega muutub tema maailmataju – ta õpib nägema/analüüsima kõike, mis teda ümbritseb, informatsiooniallika seisukohalt.

Konverentsi raames pakume õpetajatele võimalust tutvuda erinevate õpperuumi “laiendamise” võimalustega, õpetajate suure kogemusega erinevate integreeritud tundide, sündmuste, projektide, töötubade korraldamises ning läbiviimises ja samuti erinevate hariduskeskuste võimalustega.

KONVERENTSI KAVA

REGISTREERIMINE