Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilased osalesid ERASMUS+ projektis Hollandis

16.- 20.04.18. osalesid 2 õpilast ja 2 õpetajat TMHG-st ERASMUS+ projekti “Lifeboats full of hopes” raames teisel lühiajalisel õpilasvahetusel Spijkenisses Hollandis koos partnerkoolidega Poolast, Kreekast, Küproselt ja Poolast. Meie kooli esindasid õpilased Mark Kruglov (8.a klass) ja Anita Kruglova (9.a klass), keda saatsid õpetajad Irina Belokurova ja Merle Pähn.

Kohtumise eesmärgiks oli süvendada õpilaste teadmisi pagulastega seotud probleemide kohta, panna neid kriitiliselt mõtlema, analüüsima ja järeldusi tegema, muutma nende stereotüüpe; arendada õpilastevahelist koostööoskust.

Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi rollimäng teemal “Pagulased (Passages and Junior Passages)”, mille käigus kogesid õpilased pagulaste läbielamisi alates kriisi tekkimisest, mis sunnib kodust lahkuma kuni probleemidega piiriületusel ja asüüli taotlemisel. Õpilased jaotusid loosi tahtel “peredesse”, kus igal perel oli oma legend. Seejärel algas sõjategevus ja nad pidid kinniseotud silmadega jooksma varjendisse. Legendi kohaselt sai põgenemisel üks pereliikmetest vigastada. Pärast põgenemist otsustasid pered riigist lahkuda nng kogunesid ajutisse kogunemispaika, kus olid ebainimlikud tingimused. Pärast varjupaigas veedetud ööd pidid nad kokku puutuma piiriületuse ja asüüli taotlemisega seotud probleemidega. Iga mooduli lõppedes kirjeldasid õpilased oma emotsioone ja tundeid. Mäng lõppes tagasisidestamisega.

Lisaks toimunud rollimängule, kohtusid õpilased Egiptuse poliitpõgeniku Hatim Essamiga, kes rääkis oma põgenemisloost ja sellega kaasnenud läbielamistest. Kohtumise lõppedes esitasid õpilased talle palju küsimusi.

Hollandi pagulasprobleeme tutvustas õpilastele Spijkenisse linnapea.

Samal ajal õpilaste kohtumisega, toimus õpetajatel töine arutelu projektitegevusega seotud teemadel- jaotati ülesanded edasiseks tegevuseks (pagulasteemalise koomiksi ja filmi loomine ning raamatule “Kõva pähkel- Tough Nut” lõpu kirjutamine), lepiti kokku kuupäevad kohtumiseks Poolas ja Küprosel.

Vastvõttev riik oli kohtumise põhjalikult ette valmistanud. Lisaks töisele osale oli planeeritud ka huvitav kultuuriprogramm- õpilaste ja õpetajate ühistegevused kunstitunnis, Vermeeri muuseum Delftis ja Bljidorp Zoo Rotterdamis, Scheveningen Põhjalahe ääres, ekskursioon Spijkenisses.

Kohtumine oli töine ja huvitav.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+

Artikli autor: Merle Pähn
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium