Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

KoodiTund Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis

Osalemise eest rahvusvahelises algatuses KoodiTund 2017 tänati Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi tänukirjaga.

07.12 viidi koolis läbi 4 KoodiTundi 1.k.1.e, 3.b ja 10 klassis. KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline algatus, mis tutvustab programmeerimist. Eestisse tõid KoodiTunni Vaata Maailma SA, Tagasi Kooli, ITL, MTÜ Robootika ja Microsoft Eesti. KoodiTunde korraldati selleks, et tutvustada õpilastele tööd tahvelarvutiga, tutvustada programmeerija tööd, seletada programmeerimise algtõdesid ning läbi mängulise lähenemise tutvustada koodi kirjutamise algtõdesid.

Sellised tunnid arendavad õpilaste digioskusi, matemaatilist ja ruumilist mõtlemist ning loogikat.

Selleks, et kooditund õnnestutuks, tutvusid õpilased nädala jooksul (4.- 8.detsember) erinevates tundides koolis olevate tahvelarvutite ja nende tööga. Õppisid avama brausereid, leidma klaviatuuri ja õppisid trükkima kasutades eestikeelseid tähti. KoodiTund toetus toredatele programmeerimise mängudele www.code.org veebilehelt, mis olid jõukohased kõigile.

Õpilased jäid tundidega väga rahule ja edaspidi on plaanis ilma välisjuhendajata jätkata selliste tundide korraldamist.